เทศบาลเมือง ศรีสัชนาลัย อ ศรีสัชนาลัย จสุโขทัย ยินดีต้อนรับ ทมศรีสัชนาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พังโคน วานรนิวาส วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท สินเชื่อเล่มทะเบียนรถและประกันภัยรถยนต์ให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ พิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบอนุมัติสินเชื่อเล่มทะเบียนรถ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา งานรับชำระค่างวด และอื่นๆตามที่ได้รับมอ… เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ลาดกระบัง เคหะร่มเกล้า ตลาดทับยาว นิคมบางชัน มิสทีน รายละเอียดงาน 1 นำเสนอ ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ 2 งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ three ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา four งานรับชำระค่างวด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา… กาฬสินธุ์ นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท สินเชื่อเล่มทะเบียนรถและประกันภัยรถยนต์ให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ พิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบอนุมัติสินเชื่อเล่มทะเบียนรถ งานรับชำระค่างวด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ล… เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขามุกดาหาร นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท สินเชื่อเล่มทะเบียนรถและประกันภัยรถยนต์ให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ พิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบอนุมัติสินเชื่อเล่มทะเบียนรถ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา งานรับชำระค่างวด และอื่นๆตามที่ได้รับมอ…

เครื่องประดับ เงิน สุโขทัย

โฟร์แมน ควบคุมและกำกับดูแลงานโครงการปรับปรุงตกแต่งสาขาใหม่ งานปรับปรุงและย้ายสาขา ซ่อมแซมบำรุงสาขาเดิมที่อยู่ในการรับประกันผลงานและโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานการซ่อมแซมและงบประมาณ ให้คำแนะนำและบริการแก่สาขาในการบำรุงรักษาสาขาและอุปกรณ์ และงานอื่นๆ… HR Recruitment Officer (On-site base ระยอง พิษณุโลก อุดรธานี) ดูแลการสรรหาบุคลากรสาขา พื้นที่ที่รับผิดชอบ สัมภาษณ์งานและคัดเลือกบุคลากรให้ตรงตาม requirement ประกาศรับสมัครงานตาม job website หรือช่องทางต่างๆรวมถึงติดต่อประสานจัดหางานแต่ละจังหวัดเพื่อจัดกิจกรรมรับสมัครงาน ลงพื้นที่เพื่อรับสมัครพนักงานตามสาขาในจัง… Call Center Supervisor 1 ควบคุมดูแล performance ของทีมให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2 ประสานงาน ตัดสินใจ มอบหมายงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน three ดูแลระบบ system และข้อมูล data ที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้อง และประสานงานเพื่อตรวจสอบหรือแก้ไข หากพบข้อผิดพลาด four ตรวจสอบไฟล์… สยามรัตนพิสุทธิ์ ขายเครื่องประดับสไตล์โบราณ © 2022.

เครื่องประดับ เงิน สุโขทัย

เครื่องประดับ เงิน สุโขทัย

ปปช.เปิดทรัพย์สิน‘3 อดีตผู้นำเหล่าทัพ’พ้นเก้าอี้ ส.ว.

เครื่องประดับ เงิน สุโขทัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่ จ.นครพนม นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท สินเชื่อเล่มทะเบียนรถและประกันภัยรถยนต์ให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ พิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบอนุมัติสินเชื่อเล่มทะเบียนรถ งานรับชำระค่างวด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ล… เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา สังคม จ.หนองคาย นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท สินเชื่อเล่มทะเบียนรถและประกันภัยรถยนต์ให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ พิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบอนุมัติสินเชื่อเล่มทะเบียนรถ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา งานรับชำระค่างวด และอื่นๆตามที่ได้รับมอ… 2565 Tidlor One day Interview 3 สาขา -โลตัสขอนแก่น-มหาสารคาม-อุดรธานี นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท สินเชื่อเล่มทะเบียนรถและประกันภัยรถยนต์ให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ พิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบอนุมัติสินเชื่อเล่มทะเบียนรถ งานรับชำระค่างวด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ล… เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนายหน้าประกันภัย ตอบคำถามตัวแทน ผ่าน line ตรวจสอบข้อมูล และทำใบเสนอราคา special quote ประสานงานกับบริษัทประกันภัย กรณีงานมีปัญหา ต่อรองค่าเบี้ย ติดตามตัวแทนกรณีเช็คเบี้ย special quote เพื่อให้ทำรายการขายในระบบ ประสานงานแจ้งปัญหาการใช้ระบบ areegator ไปยังหน่วยงานต่างๆ… โดยคาดหวังว่ากล่องของขวัญปีใหม่ทั้ง 8 กล่องนี้ จะสร้างความพึงพอใจให้กับพี่น้องเกษตรกร ประชาชน และผู้ประกอบการ เพราะเป็นของขวัญปีใหม่ ที่ช่วยดูแลทั้งการเพิ่มรายได้ ลดภาระค่าครองชีพ ลดรายจ่าย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ และถึงแม้ของขวัญปีใหม่จะจบไปแล้ว แต่กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนต่อไป. หัวหน้าหน่วยบัญชีทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สินและค่าใช้จ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายและตั้งหนี้ในระบบ แยกประเภททรัพย์สินเพื่อสรุปรายการทรัพย์สินถาวรแต่ละประเภท บันทึกรับ ตัดจำหน่าย โอนย้าย รายการทรัพย์สินถาวรในระบบ จัดทำรหัสทรัพย์สิน และติดตามการติดรหัสทรัพย์ส…