บ่อน้ำร้อนฝาง อยู่ใน อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ต โป่งน้ำร้อน อฝาง จเชียงใหม่ Fang Scorching Spring Thai Attraction Location

รอบสุดท้ายของแต่ละวันคือ sixteen.00 น.

fang กล้วยไม้

fang กล้วยไม้